Katalaanin kielen asema

Katalaanin kielellä ei ole virallista asemaa Espanjassa. Espanjan perustuslain artikla 3.1 määrittelee espanjan kielen valtion ainoaksi viralliseksi kieleksi. Sama artikla myös määrittelee espanjan kielen puhumisen pakolliseksi Espanjan valtion alueella – muotoseikka mitä ei löydy mistään muusta Euroopan valtion perustuslaista Bulgariaa lukuunottamatta.

Katalaani voidaan tunnustaa viralliseksi ainoastaan niillä aluilla missä sitä puhutaan äidinkielenä ja missä itsehallintolaki tunnustaa sen virallisena kielenä siinä missä espanja on virallinen kieli kaikkialla.

Espanja on ainoa demokraattinen valtio maailmassa mikä ei tunnusta valtion tasolla viralliseksi kieltä mitä puhuu yli 10 % sen kansalaisista. Kaikissa vastaavissa tilanteissa vähemmistökieli on tunnustettu viralliseksi kuten Kanadassa, Belgiassa ja Suomessa. Lisäksi Euroopan unionin kontekstissa on hyvä huomioida että kaikki edes lähellekään katalaanin puhujamäärältään verrattavissa olevat kielet ovat myös virallisia kieliä Euroopan unionissa. Katalaani on ainoa poikkeus yksinomaan sen takia ettei Espanja ole vaatinut sen lisäämistä Euroopan unionin viralliseksi kieleksi.

Katalaania ei myöskään saa puhua Espanjan parlamentissa eikä palveluita Espanjan suurlähetystöistä tai konsulaateista saa palveluita ulkomailla katalaaniksi. Ongelmia katalaanin käytön mahdollistamiseen löytyy myös oikeuslaitokseen ja esim. Kataloniassa työskentelevien Espanjan valtionhallinnon virkamiesten kielitaitovaatimuksiin liittyen.