Yhdistyksen toiminta

Suomeen on toukokuussa 2018 perustettu Katalonia-ystävyysseura, jonka tarkoituksena on Katalonian kielen sekä kulttuurin ja historiatietämyksen edistäminen Suomessa. Yhdistys järjestää katalaanin kielikursseja sekä erilaisia tapahtumia ja Katalonia-aiheisia tilaisuuksia Suomessa.

Kielikursseista sekä muusta toiminnasta tiedotetaan tarkemmin yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa www.kataloniaseura.fi. Nettisivuilta löytyy laajasti tietoa Kataloniasta sekä sen kielestä, kulttuurista ja historiasta. Nettisivut toimivat myös kouluille ja oppilaitoksille suunnattuna tietopankkina ja sieltä löytyy hyödyllisiä linkkejä.

Katalonia-aiheiset tilaisuudet ovat esimerkiksi luentoja, esitelmiä, keskustelutilaisuuksia, kirjaesittelyjä, kielikerhoja, urheilukisakatsomoita, ”katalonialainen ruoka”-teemailtoja sekä akateemisia seminaareja. Toimintaa järjestetään ympäri vuoden. Toiminnassa hyödynnetään myös erilaisia yhteisöllisiä digitaalisia ympäristöjä, mikä mahdollistaa ihmisten osallistumisen tilaisuuksiin asuinpaikasta riippumatta.

Yhdistys tukee myös Suomen ja Katalonian yritysten ja elinkeinoelämän yhteyksien tiivistämistä. Yhdistykseen perustetaan tätä tarkoitusta varten oma työryhmä, joka päättää toimintamuodoista erikseen.

Suomi–Katalonia-ystävyysseura ei ota kantaa poliittisiin kysymyksiin kuten kysymykseen Katalonian itsenäistymisestä. Yhdistys korostaa kuitenkin toiminnassaan vähemmistöjen kielellisiä, kulttuurisia ja demokraattisia oikeuksia ja tukee oman toimintansa kautta niiden toteutumista Euroopan unionissa. Yhdistyksen nettisivut toteutetaan myöhemmin myös ruotsiksi.

Kyseessä on yleishyödyllinen kulttuuriyhdistys, jonka toiminta rahoitetaan pääasiassa yksityisillä lahjoituksilla sekä kannatusjäsenmaksuilla. Suomi–Katalonia-ystävyysseuran kannatusjäseneksi voi liittyä nettisivujen lomakkeen avulla. Yhdistyksen käytännön asioista vastaa toiminnanjohtaja Janne Riitakorpi.

Otamme mielellään vastaan toivomuksia ja ajatuksia järjestämäämme toimintaan liittyen. Yhdistyksen yhteystiedot löytyvät täältä.