Vänskapsföreningen Finland-Katalonien

Vänskapsföreningen Finland-Katalonien grundades i maj 2018 med syfte att främja katalanska språket samt katalansk kultur och historia i Finland. Föreningen kommer att organisera såväl språkkurser i katalanska som olika aktiviteter och Katalonien-relaterade evenemang i Finland.

För mer information om språkkurser och andra aktiviteter, besök www.kataloniaseura.fi. Där finns det en mängd information om Katalonien och dess språk, kultur och historia. Webbsidan kommer också att fungera som en databank för skolor och andra utbildningsinstitut, med användbara länkar. Den innehåller sidor på engelska liksom katalanska, spanska och svenska.

Katalonien-relaterade evenemang inkluderar exempelvis föreläsningar, debatter, sociala evenemang, bokpresentationer, språkcirklar, idrottsevenemang, temakvällar om katalansk mat och akademiska seminarier. Verksamheten organiseras året runt och man använder också olika digitala verktyg, vilket gör att människor kan delta i evenemang oavsett var de befinner sig.

Föreningen verkar också för att förbättra relationen och förbindelserna mellan företag i Finland och Katalonien. Man kommer därför inom föreningen att upprätta en särskild arbetsgrupp som beslutar om tillvägagångssätt.

Vänskapsföreningen Finland-Katalonien tar inte ställning till politiska frågor, som t.ex. frågan om katalansk självständighet. Föreningen betonar dock minoriteternas språkliga, kulturella och demokratiska rättigheter i sin verksamhet, och man verkar för att de ska uppfyllas inom Europeiska unionen. Föreningens webbsidor kommer också att översättas till svenska.

Föreningen är en ideell kulturförening vars verksamhet främst finansieras av privata donationer och medlemsavgifter. Man kan anmäla sig som stödmedlem genom att fylla i formuläret på webbsidan. Verksamhetsledaren Janne Riitakorpi ansvarar för föreningens verksamhet och praktiska frågor.

 

Mer info:

 

Vänskapsföreningen Finland-Katalonien

www.kataloniaseura.fi

info@kataloniaseura.fi

 

Mikko Alkio (ordförande)

+358504135502

Janne Riitakorpi (verksamhetsledare)

+358504379729